Oproep !! Help ons ..

In 1970 is de toenmalige Stichting Pelgrimhoeve begonnen met het organiseren van de carnaval in de Pelgrimhoeve. Het doel was om geld bijeen te krijgen om de Pelgrimhoeve in stand te houden en aan te passen aan de tijd. Dit is tot nu toe buitengewoon goed gelukt en we hebben op dit moment een goed onderhouden en mooie Pelgrimhoeve staan.

Het is zeker ook te danken aan alle vrijwilligers die voor, tijdens en na de carnaval veel werk hebben verricht. Tot nu toe hebben we een goed lopende carnaval. Met als hoogtepunten de wijkoptocht en de kindermiddag. En ja het is niet meer zo druk als voorheen maar als we kijken naar de vrijdagavond tijdens de kapellenavond is de zaal goed gevuld. Ook op de zaterdag na afloop van de unieke optocht door de wijk is de Pelgrimhoeve goed gevuld met wijkbewoners en hun kinderen. We kunnen dit zeker geslaagd noemen. Op zondag, na de optocht door de stad, is de zaal gezellig gevuld met carnavalsvierders. Verschillende keren heeft onze groep van de grote optocht een prijs in de wacht weten te slepen. Een topprestatie. Niet de minste dag is de maandagmiddag met onze kleinste carnavallers uit de wijk. Helemaal gevuld met kinderen en hun ouders. Iedereen  heeft volop plezier.

Hieraan gaat, zoals het er nu uit ziet,
misschien een einde komen. “

Hieraan gaat, zoals het er nu uit ziet, misschien een einde komen. Niet omdat we geen bezoekers krijgen, maar omdat we steeds minder vrijwilligers hebben die de kar van de carnaval moeten trekken. Het is niet alleen tijdens de carnaval, maar ook daarvoor dat er veel moet gebeuren. Denk aan het versieren van de zaal en het leggen van de beschermvloer. Maar ook als de carnaval weer achter de rug is, is er veel werk. Alles weer opruimen en denk ook aan de grote schoonmaakklus die dan te wachten staat.

Al bij al zou het triest zijn als er vanwege gebrek aan vrijwilligers, aan deze traditie van meer dan 50 jaar, een einde zou komen. Het enige dat ons kan helpen is dat er vrijwilligers bijkomen in onze club. Mensen die er weer fris de schouders onder willen zetten. Mensen die vinden dat de carnaval in de Pelgrimhoeve MOET blijven bestaan zodat de kinderen en hun ouders er kunnen blijven “carnavallen” 

Denk er eens goed over na een laat de Kaauw Errepels niet in de steek………

Namens het bestuur van de Kaauw Errepels.